Disclaimer

De redactie noch uitgever aanvaardt welke aansprakelijkheid dan ook voor schade ontstaan door eventuele fouten en onvolkomenheden in de Dorpskrant Beesd en de website. De Stichting Dorpskrant Beesd draagt geen verantwoording voor de inhoud van de advertenties. De Stichting houdt behoud zich het recht voor aangeboden advertenties te weigeren. De Stichting behoud zich het recht voor artikelen te weigeren of  in te korten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dien t u vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van de Stichting.