DORPSKRANT BEESD

In 2009 heeft het Jeugdplein via de Brede School in Beesd (onderdeel van SWO Geldermalsen) een project gehad genaamd “Toen – Thans – Toekomst”. Hieruit is het idee ontstaan om een Beesdse krant te gaan maken. Gert de Kruiff is gevraagd voor het ontwerp. Gekozen is voor een glossy magazine met de naam Dorpskrant Beesd.  In de beginfase was de krant niet kostendekkend, ondanks de eenmalige startsubsidie van de Gemeente Geldermalsen en later een geldbedrag van ’t Nut.

Door een ondernemerspanel bestaande uit Patrick Kemker, Rien Dokman en Léon van Dun is een plan ontwikkeld om de Dorpskrant kostendekkend te krijgen. Toen het bestuur van de SWO Geldermalsen in 2010 alsnog besloot te stoppen met de Dorpskrant, heeft Léon van Dun vervolgens de redactiecommissie geadviseerd om een bestuur te vormen en een Stichting op te richten. De oprichting van de  Stichting Dorpskrant Beesd heeft op 20 september 2010 plaatsgevonden bij Notaris Ferd de Waal door de oprichters Léon van Dun (voorzitter) Jeanettevan ’t Slot (secretaris) en  Arnold van Beest(penningmeester).

Inmiddels valt de Dorpskrant al een aantal jaar op de deurmat binnen heel Beesd en wordt de krant ook in digitale vorm buiten Beesd gelezen.

Steun ons

Stort € 5 of meer op rekening NL 38 INGB 0005 6593 83 en u steunt onze Dorpskrant.